Iványi Szakértő Iroda Kft.

+36 20/325-6474

Etikus üzleti
magatartás

Biztonsági terv

Figyelembe véve az 1993. évi XCIII. törvényt, ahol a szervezett munkavégzés keretében építési tevékenység valósul meg a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet vonatkozó részei a következők:

4. § A kivitelező az építési munkahely kialakítását csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési tervdokumentáció részét képezi a 6. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott tartalmú biztonsági és egészségvédelmi terv.

Biztonsági terv

a) az építőipari kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapot és egyidejűleg ott több mint 20 fő munkavállaló végez munkát;

5. § (1) A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt a 3. számú melléklet szerinti előzetes bejelentést köteles megküldeni az építési munkahely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak, mint munkavédelmi hatóságnak (a továbbiakban: munkavédelmi hatóság), abban az esetben, ha

b) a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

(2) Az előzetes bejelentés időszerű adatait az építési munkahelyen jól láthatóan kell elhelyezni. Ha más jogszabály szintén előír ilyen kötelezettséget, akkor az azonos adatokat csak egyszer kell feltüntetni.

Kapcsolat
Elérhetőségeink:

Cím:

9081 Győrújbarát,

Juharfa utca 12.

Mobil:

+36 20/353-2363

+36 20/325-6474

Küldjön nekünk üzenetet!