Iványi Szakértő Iroda Kft.

+36 20/325-6474

Etikus üzleti
magatartás

Megvilágítás mérés

3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről előírja:

A helyiségek természetes és mesterséges megvilágítása

8. § (1) Lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.

(2) Azokon a munkahelyeken, ahol állandó munkavégzés folyik, a munkavégzés jellegének és körülményeinek, a helyiség rendeltetésének és az ott végzett tevékenységnek megfelelő világítást kell biztosítani. A világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit nemzeti szabvány határozza meg.

(3) A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell.

Az MSZ EN 12464-1:2012  Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek szabvány előírja, hogy valamely látási feladat hatékony és pontos elvégzéséhez megfelelő világítást kell biztosítani. A megvilágítást természetes fény vagy mesterséges világítás, vagy a kettő kombinációja hozhatja létre.

A megkívánt láthatósági és komfortfokozat a legtöbb munkahelyen a tevékenység fajtájától és időtartamától függ. E szabvány a legtöbb belső téri munkahely és az azokhoz kapcsolódó területek világítási rendszereivel szemben támasztott követelményeket írja elő, megadva a világítás mennyiségi és minőségi jellemzőit. Ezenfelül ajánlásokat tartalmaz a jó világítási gyakorlat kialakításához. Bár a sajátos követelmények a világítási követelmények táblázataiban vannak megadva, a szabvány valamennyi fejezetének betartása fontos.

A megfelelő megvilágítás, a helyes Lux érték biztosítja azt, hogy a dolgozók elegendő fényt kapjanak a munkájuk jól végzéséhez. Hozzájárul ahhoz, hogy a hibákat elkerüljék, megelőzi az idő előtti elfáradást és segít a figyelem fenntartásában. A helyes megítéléshez a megvilágítást mérni kell: a munkahely, az iroda és az emberek profitálnak a helyes beállításból.

Méréseimet a testo 545 megvilágításmérő műszerrel végzem fixen csatlakoztatott érzékelővel, mely lux-ban méri a fényt. Megbízhatóan határozza meg a megvilágítás erősségét a munkahelyeken, az irodákban, a kórházakban és az iskolákban, mind természetes mind pedig mesterséges fény esetén. 

Kapcsolat
Elérhetőségeink:

Cím:

9081 Győrújbarát,

Juharfa utca 12.

Mobil:

+36 20/353-2363

+36 20/325-6474

Küldjön nekünk üzenetet!